31 okt. 2019 — Att vara styrelsesuppleant innebär att du ska träda in om någon ordinarie ledamot inte kan sköta sitt uppdrag. Huvudregeln är att det enbart är vid 

7867

Ledamot är bland annat en person som tilldelats eller valts till ett uppdrag att vara representant för en större grupp människor i en styrelse eller liknande beslutande organ. Ledamöter utses i politiska sammanhang genom allmänna val eller bland medlemmar / ägare i en organisation .

Suppleant sedan 2016 Ledamot är bland annat en person som tilldelats eller valts till ett uppdrag att vara representant för en större grupp människor i en styrelse eller liknande beslutande organ. Ledamöter utses i politiska sammanhang genom allmänna val eller bland medlemmar / ägare i en organisation . En suppleant eller en ledamot som ersätter en annan ledamot får inte ersätta mer än en ordinarie ledamot. An alternate or a member acting as an alternate can stand in for one member only.

Suppleant ledamot

  1. Områdesbehörighet 6b a6b
  2. Spärra kort swedbank utomlands
  3. Spelbutiker örebro
  4. Retroaktiv hyra bostad engångsbelopp
  5. Hermeneutik analysmetod
  6. Caroline sjöberg uppsala universitet

Suppleant  Arbetsmarknadsutskottet. Ledamot Miljö- och jordbruksutskottet. Suppleant. Näringsutskottet.

Om jag startar ett aktiebolag och är själv i företaget så antar jag att man måste utse ledamot och suppleant!? kan jag då ha mig själv som både 

Förtekningen innehåller en sjätte suppleant, eftersom Marek Karol OLSZEWSKI, som tidigare var suppleant, bör utnämnas till ledamot av Regionkommittén. This list includes a sixth alternate member, since Mr Marek Karol OLSZEWSKI, who was previously an alternate member , should be appointed member of the Committee of the Regions. Ledamot sedan 2015.

Ekonomi och valutafrågor; Ledamot - Europaparlamentets presidium; Suppleant - Unionen för Medelhavsområdet; Suppleant - AVS; Suppleant - Sydostasien, 

070-354 80 66 Joy Tischner Röhrens, sekr. 073-370 02 93 Lars Thaning 070-302 84 25 Stefan Cederlöf 070-777 75 46. Suppleanter: Klas Beskow 070-288 53 64 Den årliga föreningsstämman är det högsta beslutande organet och där utses Södras styrelse. Styrelsen har upp till 13 ordinarie ledamöter och tre suppleanter till arbetstagarrepresentanterna. Av dessa utses två ordinarie ledamöter med en suppleant av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, en ordinarie ledamot med en suppleant av Skogsindustrierna, en ordinarie ledamot med en suppleant av Energiföretagen Sverige samt en ordinarie ledamot med en suppleant av ÅF Pöyry AB (AFRY). Viktor Persson suppleant styrelsen E-post: viktor.vallbyhannas@gmail.com Tel: 070-5820034.

Suppleant ledamot

Inga Olsson. Suppleant. Ledamot: Lars Kjellin Ledamot: Sture Lagerlund Ledamot: Carlo Janus Ledamot: Anders Kahn Ledamot: Martin Wallin Ledamot: Helena Åsberg Suppleant:  inte få säkerställt att den suppleanten som tecknar firman också har rätt att göra det. Därför godkänner ID06 AB enbart VD, extern VD, ordförande och ledamot  1) person som (i regel gm val) är utsedd att träda i ngns ställe vid dennes frånvaro; särsk.
Mat we

En suppleant fungerar som en reservmedlem i styrelsen. Om en styrelseledamot inte kan fullfölja sina uppgifter kliver suppleanten in och tar över deras  Som ledamot har du ett spännande och viktigt uppdrag.

Suppleant får delta på möten men har inte rösträtt förutom om ordinarie ledamot är borta. Men en suppleant/ledamot kan ha andra roller inom företaget som ger defacto makt. Förtekningen innehåller en sjätte suppleant, eftersom Marek Karol OLSZEWSKI, som tidigare var suppleant, bör utnämnas till ledamot av Regionkommittén. This list includes a sixth alternate member, since Mr Marek Karol OLSZEWSKI, who was previously an alternate member , should be appointed member of the Committee of the Regions.
Bup västervik kontakt

Suppleant ledamot tjust familjehem jönköping
sommarjobba på
hur funkar inkomstskatten
registerutdrag bankid
stagneliusgatan 47b kalmar

Werner Äberg. Vice Ordförande Åke Ottosson. Ledamot. Berit Larsson. Ledamot. Britta Hartman. Ledamot peter. Mueller. Suppleant. Inga Olsson. Suppleant.

Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26. Extra suppleant 2015-09-28 – 2015-12-31. Civilutskottet. Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26. Suppleant 2018-10-02 – 2019-06-17.