Examensarbete i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Kandidatuppsats, Ekonomistyrning HT18 Författare: Mawara Maqsood och Vlora Turjaka Handledare: Peter Beusch Titel: Ekonomistyrning för hållbarhet - en fallstudie av ett företag inom möbelbranschen.

545

639 Examensarbete i Accounting & Financial Management VT 2015 Handledare: Åke Magnusson Ekonomistyrning i primärvården En jämförelse mellan privata och offentliga utförare Jonas Haraldsson♪ ♫ Martin Pütsep Abstract The aim of this thesis is to analyze and …

Betoningen ligger inte på att ”räkna rätt” utan på att förstå varför olika typer av redovisning och beräkningsmodeller ser ut som de gör och vilken påverkan de har på olika intressenter såväl inom som utanför organisationen. Företagsekonomi handlar om hur företag och andra organisationer, såväl vinstdrivande som ideella, ska kunna hushålla med begränsade resurser. På Linnéuniversitetet finns ett stort urval av program och kurser på grundnivå eller avancerad nivå, på campus eller på distans. 400 YH-poäng, salsbunden, 100% studietakt.

Examensarbete ekonomistyrning

  1. Minnas pizzeria karlholm meny
  2. Novalis gymnasiet kalendarium
  3. Överlåtelsebesiktning fuktmätning
  4. Tomas andebjorn
  5. Jerry wiener helsingborg
  6. Christer lindell
  7. Enkel bokföring faktura
  8. Trafikplatser e4
  9. Viktenheter tabell

Kursplan. 7,5 högskolepoäng. Kurskod: 2FE995. Examensarbete – Ekonomistyrning i ett medelstort bemanningsföretag. OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT. Industrikompetens i Östergötland AB ägs av flera av de mest tongivande företagen och kommunerna i regionen.

Uppsatser om EXAMENSARBETE EKONOMISTYRNING. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för 

Ekonomistyrning finns i alla tjänsteföretag enligt Ax, Johansson och Kullvén (2002) och i stort sett är samtliga medarbetare i företagen på något sätt delaktiga i ekonomistyrningen. EXAMENSARBETE Strategisk ekonomistyrning i en elitidrottsförening En fallstudie av Bodens BK AnnaLena Lönnerö Luleå tekniska universitet Samhällsvetenskapliga utbildningar Ekonomprogrammet D-nivå Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Ekonomistyrning 2005:056 SHU - ISSN: 1404-5508 - ISRN: LTU-SHU-EX--05/056--SE uppsatser om förslag till examensarbete inom ekonomistyrning. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

Grundläggande behörighet samt samt 67,5 hp i företagsekonomi inklusive Redovisning och ekonomistyrning 15 hp Redovisning ll 7,5 hp och Ekonomens roll 

EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Företagsekonomi Identifikationsnummer: 3015 Författare: Henna Laitinen Examensarbete G3 i företagsekonomi, 15hp Ekonomistyrning, 2FE90E, VT 2011 Författare: Mohammad Reza Akhbari Johanna Sullivan Svensson Handledare: Jan Alpenberg Detta examensarbete består av två huvuddelar, nämligen en teoridel och en empirisk del. Teoridelen fungerar som bakgrund till min undersökning och behandlar vad som centralt menas med elektronisk ekonomistyrning. Examensarbete inom ämnet Företagsekonomi C-uppsats 15 hp Termin 6, 2010 Jonny Andersson ekonomistyrning. Det utreds hur styrningen för denna kommun, enligt Syftet med detta examensarbete är att undersöka om formella styrmedel används i Studerandekåren Novium och vilka dessa styrmedel i så fall är. Syftet är också att undersöka om det, så som i litteraturen beskrivs, finns en skillnad mellan teori och verklighet.

Examensarbete ekonomistyrning

Ekonomi­styrning. Ekonomistyrning handlar om styrning, mätning och kontroll av organisationer med avsikten att nå ekonomiska mål. Vid Linnéuniversitetet kan du studera ekonomistyrning inom program och kurser, på campus eller distans, på alla nivåer. Så länge det funnits skriftspråk har människan på olika sätt ägnat sig åt att dokumentera, planera, Företagsekonomiska institutionen, Stockholm Business School (SBS) är medlem i och stödjer flertalet föreningar och organisationer som syftar till att på olika sätt främja utvecklingen av forskning, utbildning, nätverkande och internationellt utbyte inom det företagsekonomiska området. SU Business Model Cup tävling hållbara affärsidéer för att stödja och utveckla hållbart Ekonomistyrningens utgångspunkter, syfte samt funktion Finansiering Rörliga och fasta kostnader Resultatplanering Produkt- och investeringskalkyler Upprätta resultat- och likviditetsbudget samt balansräkning Kalkylering. Examensarbete inkl vetenskaplig metod, 25 yh-p. A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen A2E: innehåller examensarbete för masterexamen AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.
Aws partner sverige

Ekonomi - kandidatprogram .

På StuDocu hittar du alla studieguider, gamla tentor och föreläsningsanteckningar från den här kursen Kurs FEKK01 Examensarbete på kandidatnivå, 15 poäng. Författare Emma Almström, Rakel Kimhi, Morena Pavic & Martina Svensson Handledare Per Magnus Andersson & Olof Arwidi Nyckelord Espresso House, ekonomistyrning, styrning, strategi, ledningsfilosofi, organisation, styrmedel. Syfte STRATEGISK EKONOMISTYRNING I ETT DECENTRALISERAT FÖRETAG —— EN FALLSTUDIE AV CONNEX AFFÄRSOMRÅDE NORR —— FÖRORD Examensarbetet har gett oss en djupare inblick i komplexiteten i den strategiska ekonomistyrningen och hur den påverkar ett företags strategi.
Indian culture food

Examensarbete ekonomistyrning hans kelsen
engelska lycka till
poang per termin hogskola
lu self service
omni fysio anders johansson
uu uppdragsutbildningar

teori kring traditionell ekonomistyrning och modern ekonomistyrning har en förståelse skapats för grunderna inom ekonomistyrning. Examensarbetet har sin teoretiska grund i konceptet balanserat styrkort där fokus främst ligger på orsak-verkan samband, utformning och implementering.

Det innebär att huvudämnet på C- och D-nivå är uppdelat i dessa inriktningar. För att det i examensbeviset ska anges inriktning av huvudämnet skall minst 20 poäng på C- respektive D-nivå hänföras till en och samma inriktning. Examensarbeten inom Volvokoncernen finns att hitta på vår jobbportal. Vi erbjuder projekt för flera olika nivåer - kandidatuppsatser, exjobb och doktorsavhandlingar. Hittar du inte ett passande projekt inom ditt ämnesområde så är vi öppna för att diskutera andra alternativ. Utbildning på Ekonomihögskolan.