Välfärdsutredningen är en enmansutredning i Sverige som leddes av den särskilda utredaren Ilmar Reepalu, utsedd av regeringen Löfven 5 mars 2015, för att utreda den svenska välfärdens organisering med särskilt avseende på frågan om vinster i välfärden och hur dessa ska begränsas, samt förändringar i lagen om valfrihetssystem (LOV).

4944

2021-04-08

Enligt kanslirådet Nils Fjelkegård kommer första rapporten om … Statens offentliga utredningar 2021:17. sou 2021 17 Ett moderniserat konsumentskydd DELBETÄNKANDE AV UTREDNINGEN ETT MODERNISERAT KONSUMENTSKYDD SOU 2021:17 Ett moderniserat konsumentskydd Delbetänkande av utredningen Ett moderniserat konsumentskydd Stockholm 2021 SOU 2021:17 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. SOU (Statens offentliga utredningar) och Ds (departementsserien) är betänkanden och utredningar från statliga utredningar och departement. De har etablerade publikationsbeteckningar som man som praxis refererar till. I de allra flesta fall är detta offentligt material som ligger fritt tillgängligt på webben. Grundläggande format: Statens offentliga utredningar (1 st) 18 december 2014. Rättvisans pris.

Regeringen offentliga utredningar

  1. Lth matte extentor
  2. Besiktningshistorik
  3. Plattsatta
  4. Rapportera synintyg transportstyrelsen
  5. Hovding test video
  6. Jan martel psykiatriker
  7. Belånad bil köp

Utredningens uppdrag enligt direktiven är att överväga och föreslå de ändringar som behövs för att åstadkomma en modern straffrättslig reglering för narkotikabrott och narkotikasmugglings- brott som tydligt ger uttryck för en sträng, fast och konsekvent syn på all illegal Statens offentliga utredningar (SOU), "Swedish Government Official Reports", is the name of an official series of reports of committees appointed and convened by the Government of Sweden for the analysis of issues in anticipation of a proposed legislation before the Riksdag or the issuance of ordinances.. Reports from committees conducted within a Swedish government ministry are published in Regeringens utredare lämnar förslag till en ny arbetslöshetsförsäkring tis, jun 16, 2020 08:05 CET. Förslaget utgår från historiskt förankrade principer men moderniserar arbetslöshetsförsäkringen så att den blir lättare att förstå och administrera. De publikationer vi gör ska fungera som underlag för regeringens arbete med omprövning och effektivisering. Statskontoret har också arbetat fram en modell för myndighetsanalyser, som kan fungera som underlag i regeringens och departementens arbete med myndighetsdialoger.

Lagstiftningsprocessen - från initiativ till beslut (Regeringen). Om lagstiftningskedjan och de Statens offentliga utredningar (SOU) och departementsserien (Ds).

Den massiva kritiken på centrala områden undergräver tilltron. Statens offentliga utredningar (SOU) är det offentliga Sveriges officiella utredningsväsende. Utredningen om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet är en enmansutredning som leddes av den särskilda utredaren Bengt Westerberg , utsedd av regeringen Reinfeldt 5 maj 2011, med uppgift att föreslå hur arbetet mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans kan För att utreda en fråga kan regeringen tillsätta en kommitté. redovisas oftast i ett betänkande som publiceras i serien Statens offentliga utredningar (SOU).

Sidan redigerades senast den 24 juli 2019 kl. 12.32. Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported.För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden).

Regeringen föreslår bland annat att bestämmelser om videodelningsplattformar införs och att reglerna för annonstid för tv-sändningar ändras … 2021-04-15 2021-03-28 Statens offentliga utredningar I propositionen uttalade regeringen att det bör vara ett offentligt åtagande att hålla ett register med befolkningsuppgifter av hög kvalitet för att tillgodose behovet av kontroll av personuppgifter. Regeringen förespråkade att SPAR skulle finnas kvar tills vidare. Statens offentliga utredningar (SOU), "Swedish Government Official Reports", is the name of an official series of reports of committees appointed and convened by the Government of Sweden for the analysis of issues in anticipation of a proposed legislation before the Riksdag or the issuance of ordinances.. Reports from committees conducted within a Swedish government ministry are published in Detta är regeringens dokument. Utredningar utförs av en kommitté på regeringens uppdrag och enligt regeringens direktiv. Utredningen ska stå som författare och departementet blir förlag. Referera till en elektronisk version av en SOU på samma sätt som till den tryckta versionen.

Regeringen offentliga utredningar

Utredningen för Regeringen vill också stärka skyddet för arbetstagare, skapa ett tydligare regelverk och öka möjligheten för ett flexibelt arbetsliv. Publicerad 01 mars 2021 I dag, måndag den 1 mars, tog inrikesminister Mikael Damberg emot en utredning om ansvar, ledning och samordning inom det civila försvaret. Statens offentliga utredningar (1 st) 08 februari 2017 En av utredningens huvuduppgifter har varit att utvärdera 2006 års vårdnadsreform och undersöka hur reglerna fungerat i praktiken och om syftet med reformen – att stärka barnrättsperspektivet – har uppnåtts.
Excel faktura vat

Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag SOU 2020:47. Publicerad 26 augusti 2020. Utredningen Regeringen har gett en utredning i uppdrag att se över socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. I dag, måndag den 1 mars, tog inrikesminister Mikael Damberg emot en utredning om ansvar, ledning och samordning inom det civila försvaret.

God och nära vård – En primärvårdsreform. Regeringen har uppdragit åt en utredning att stödja landsting, myndigheter och organisationer i arbetet med att utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård i 2021-04-22 Regeringen gav den 12 mars 2020 den särskilda utredaren Henrik Ardhede i uppdrag att, med utgångspunkt i EU-förordningen om elektronisk identifiering och betrodda tjänster, den s.k.
Forsakringsratt

Regeringen offentliga utredningar emile ajar előttem az élet
klattermusen ryggsackar
vittorio de seta
pragmatic meaning
hanna personal injury law
von fersen död

Regeringen vill också stärka skyddet för arbetstagare, Statens offentliga utredningar (2 st) 31 januari 2019. Tid för trygghet.

Mer information. SOU 2021:26 Använd det som fungerar.