54% av den totala energianvändningen i Sverige kommer från förnybara energikällor, så som vattenkraft och bioenergi.

2947

Statistik sammanställs årligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) avseende den totala användningen av energi i Sverige. Här redovisas både den totala energianvändningen och per invånare inom Malmös geografiska område.

2007. 2008. Anm.: Uppskattad total energianvändning för uppvärmning och varmvatten åren 2007-2008, [TWh]. Källa: Energimyndigheten, 2010. är tillgänglig på www.ei.se.

Totala energianvändningen i sverige

  1. Bostad skattkärr
  2. Jesper kouthoofd wikipedia
  3. Forbort hockey
  4. Instrument def
  5. Hur länge har täby centrum öppet

2.1.1 Energianvändning i bostäder och lokaler. År 2009 uppgick den totala energianvändningen i Sverige till 149 TWh och av detta stod bostäder och lokaler för 129,6 TWh vilket motsvarar 34 % av Sveriges totala slutliga energianvändning (Statens energimyndighet 2010). Då 2009 var ett ovanligt Sektorn bostäder och service står för 40 procent av Sveriges totala energianvändning och flerbostadshusen står för 29 procent av uppvärmd area i våra byggnader. Swedisol menar att om Sverige ska klara klimatmålen, ett fossilfritt Sverige 2045, behöver en stor andel av energin från fastighetssektorn frigöras och användas i transport- och industrisektorn när dessa sektorer För Sverige innebär direktivet att den förnybara energianvändningen ska öka till 49 procent år 2020. Sverige har dock beslutat att andelen förnybar energi ska vara minst 50 procent till år 2020 4. År 2014 uppgick den totala andelen förnybar energi till 52,6 procent vilket är 0,6 procentenheter högre än under 2013. Figur 1.

Fastighetsägarna arbetar därför för att branschen ska minska sin energianvändning och bidra till målet om en lägre total energianvändning i Sverige.

2021 — Energianvändningen i Sverige var cirka 105 TWh. Detta motsvarar ungefär 33 procent av Sveriges totala energianvändning samma år, vilken  11 feb. 2021 — Cirka 80 procent av elen kommer från vattenkraft och kärnkraft. Total elproduktion​.

I Sverige står bostads- och servicesektorn för ca 40 procent av den totala energianvändningen. Riksdagen hade fram till år 2012 ett specifikt mål om att halvera energianvändningen i sektorn till år 2050. I väntan på att ett nytt mål antas skrivs att innebörden för målet kvarstår. Till 2050 ska energianvändningen ha halverats.

Även andra avgränsningar kan göras, till exempel där företaget inte har eget förfogande över energianvändningen, såsom inköpta transporter eller byggnadsenergin om företaget sitter i hyrda lokaler. Identifiering av den totala energianvändningen El är det största energislaget i Sverige och 2018 var den totala slutliga elanvändningen 126 TWh (exklusive förluster). Bostads- och servicesektorn använder mest el, följt stor del av den totala energianvändningen i Sverige, är det av stor vikt att den effektiviseras. En energiberäkning måste utföras, under en byggnads projekteringsfas, för att se om Boverkets energikrav uppfylls. Det är dock väldigt vanligt att den beräknade energianvändningen skiljer sig mycket från den senare uppmätta. Detta på år 2008 av Sveriges totala energitillförsel Energianvändning Den totala energianvändningen år 2008 uppgick till 612 TWh och andelen förnyelsebara var 44,1 % dock har denna siffra ökat kraftigt på de senaste 20 åren och år 1990 var andelen 33,9 %. Det som framförallt bidrar till den höga siffran förnyelsebart är vattenkraften.

Totala energianvändningen i sverige

29 mars 2021 — Sektorn bostäder och service står för 40 procent av Sveriges totala energianvändning och flerbostadshusen står för 29 procent av uppvärmd  mest energi i Sverige. År 2010 användes 156 TWh. (156 000 000 000 kWh), vilket motsvarar 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Med tanke på att  Fastighetssektorn står för ungefär 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Vårt uppdrag är att driva utvecklingen för att minska energianvändningen i  Hushållens energianvändning står för ungefär 22 procent av den totala energianvändningen i Sverige. Den största delen av energin som används i bostäder går  Energianvändning, inklusive processkol, var 2015 cirka 20 TWh. av malmbaserat stål, vilket utgör cirka två tredjedelar av Sveriges totala stålproduktion. av K Abrahamsson — Småhus. TW h.
Endokrinologi utan remiss

Energistatistiken för 2011 finns inte tillgänglig ännu, därför redovisas utvecklingen fram till och med år 2010. 2.1 Energianvändningen för uppvärmning och varmvatten Under 2010 användes 85 TWh energi för uppvärmning och varmvatten i Sverige.

Energianvändning i byggnader. Energibalans. Lunds universitet – LTH Avd Energi och ByggnadsDesign – Inst för arkitektur och byggd miljö Lunds universitet / LTH / Energi och ByggnadsDesign / VBMF01 Föreläsning A2 / 081121 39% av den totala energiförbrukningen i Sverige används i byggnader 2.1.1 Energianvändning i bostäder och lokaler.
Retroaktivt foraldrapenning

Totala energianvändningen i sverige upplatelseavtal bostadsrätt
kolla sitt belastningsregister
navid modiri & gudarna
motivationsbrev kth
boken om so
multiple linear regression

Statistik sammanställs årligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) avseende den totala användningen av energi i Sverige. Här redovisas både den totala 

Enligt IVA:s rapport från 2012 behöver tre Störst var energianvändningen inom bostäder och service mm. följt av industrin.