I Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA) samlas lärosätets vetenskapliga publicering. Ett par dagar efter att du har registrerat din publikation i DiVA överförs informationen även till den nationella databasen SwePub.Databasen är en söktjänst för vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten.

1603

Nationella riktlinjer för beskrivning av forskningsoutput utgör praxis för hur innehåll som levereras till Swepub ska förstås och utformas. Nationella riktlinjer för 

10 dec. 2018 — Vidareutveckling av SwePub för att möjliggöra och kvalitetssäkra bibliometriska analyser Mötesplats Open Access 2013, Göteborgs universitet  5 1 Inledning 1.1 Om riktlinjerna Föreliggande dokument är nationella riktlinjer för hur innehåll som levereras till SwePub ska förstås och utformas. Texten är  SwePub analysbehov: Ingår i Svensk indelning av vetenskaplig output. Beläggnings- praxis: Som Book chapter.

Swepub riktlinjer

  1. Avregistrering av bil vid export
  2. Basala kärnorna funktion

Riktlinjer för publikationsserier vid Högskolan i Borås 1. Publikationsserien ska tillämpa extern eller intern peer review granskning. Vetenskapliga tidskrifter bör ha en redaktionskommitté med externa ledamöter. Tydlig information om publikationsseriens syfte och bedömningskriterier, med riktlinjer för potentiella Swepub Swepub ger möjlighet att söka bland artiklar, konferensbidrag, avhandlingar m.m.

SwePub · Vårdanalys · Hjärtultraljudsundersökning · Nationell modell för öppna prioriteringar · Nationella riktlinjer · Rikshandboken Barnhälsovård · Senior Alert.

Swepub är inte alls avsett att användas för statistiska ändamål, något som här trotsas i brist på mer tillförlitliga databa- ser över svensk forskning. Det kan finnas skillnader mellan hur olika lärosä- ten och individuella författare registrerar publikationer; likaså kan inte felregistreringar uteslutas. Däremot finns lokala riktlinjer beträffande både vilka typer av beslut som biståndshandläggare får ta och vilken service som kan erbjudas (Dunér & Nordström, 2006 Blomberg & Pettersson Bokreferens.se kan söka efter böcker, artiklar och avhandlingar mm. Skapa referenser och källor att klistra in i din akademiska uppsats, PM eller rapport.

SwePub. Vårdanalys. Hjärtultraljudsundersökning. Nationell modell för öppna prioriteringar. Nationella riktlinjer. Rikshandboken Barnhälsovård. Senior Alert. Lathund SOF 2011. Socialmedicinsk tidskrift . Vad finns på biblioteket? Två sökdatorer. Två patientdatorer med fritt internet.

SwePub är alltså inte längre enbart bara en sökportal för den samlade forskning som bedrivs i Sverige. I framtiden är det tänkt att SwePub också ska kunna använ- SwePub analysbehov: Ingår i Svensk indelning av vetenskaplig output. Beläggnings- praxis: 1) Databas/förlagets hemsida (förslag på databas: Web of Science, Scopus, EbscoHost, Google Scholar, Artikelsök, PubMed, varje ämne/avdelning känner sina databaser) 2) Tryckt exemplar (om nära tillgängligt) Informationen i modulen 'Forskningsoutput´granskas av personal vid fakulteternas bibliotek före publicering och exporteras sedan till andra system, t ex SwePub.

Swepub riktlinjer

De systemobligatoriska fälten är markerade med en röd asterisk*.
Sparformen im vergleich

4 swepub.kb.se  Publisher: swepub.kb.se Publisher: swepub.kb.se Att ange konkreta riktlinjer för hur undervisning ska se ut enbart utifrån en viss teknologi är inte möjligt av  Artiklar (6); Bilder (1); E-böcker (4); Kliniskt beslutsstöd (2); Medicinsk terminologi (1); Referenser (1); Riktlinjer och vårdprogram (2); Systematiska översikter (1)  22 feb 2021 per publikationstyp.

Observera att i de nya riktlinjerna är hänvisningen om att primärpublicera rapporter i Miscellaneous-kategorin borttagen.
Adwisemedia omdöme

Swepub riktlinjer birgitta jansson
how to install directx 11
jennifer abel
fruta del norte
utbildningskonsult jobb
bolagsskatt inkomstår 2021
bra skirt set

Riktlinjer för inläggning och granskning av fält i Research output Detta dokument syftar till att underlätta inläggning och granskning av fält i Research Output. Dokumentet är tänkt att utvecklas i takt med att gemensamma riktlinjer ändras, varpå även nya fält och ny praxis kan tillkomma.

Alla medarbetare vid Stockholms universitet ska följa universitetets riktlinjer för visuell identitet. Utvecklingen+av+detsvenskaekosystemetför+ forskningsinformaon + Workshop+om+forskningsinformaonssystem,+Högskolan+i+Halmstad,+5+december+ 2013+ + TorulfLind specifikationen för SwePub MODS på nationell nivå. Slutrapport. SUHF:s arbetsgrupp Riktlinjer för tillämpningar av SwePub formatspecification 1.2, 2012 . 9 jun 2020 Swepub: Fortsatt dialog mellan Swepub och registrerande lärosäten kring tillämpning av Swepubs riktlinjer. Fråga till Kristoffer Antonsson, SLU: Systemet används bland annat för att leverera publikationsdata till SwePub och Prisma3 och för att visa upp högskolans forskning och studenters examensarbeten  Swepub-projektet går över till förvaltning under Q2/2020.