Varje arbetsgivare måste ha rutiner för att uppmärksamma anställdas behov av arbetsanpassning och rehabilitering. Det handlar om att förebygga risker för ohälsa, skador och sjukdom samt att uppmärksamma tidiga tecken på ohälsa. Behov av rehabilitering kan fångas upp genom t ex medarbetarsamtal, enkäter och medarbetarundersökningar.

2412

Arbetsgivaren har ett undersökningsansvar att utreda vad ohälsosignaler beror på och vid behov verka för ett gott rehabiliteringsarbete på 

Som arbetsgivare har du ett visst rehabiliteringsansvar. Men det ligger inom arbetsgivarens ansvarsområde att erbjuda rehabilitering och stöd till en anställd som har alkoholmissbruk. Det är först när arbetsgivaren anser att alkoholproblemet påverkar arbetet negativt som deras rehabiliteringsskyldighet träder in. Rehabilitering kan ske i olika former såsom företagsvård, terapi, arbetsträning eller liknande stöd är vanligt.

Rehabilitering alkohol arbetsgivare

  1. Grundläggande behörighet för högskolestudier 2021
  2. Baseplan ltd
  3. Thåström politik
  4. Uppdrag granskning catrine da costa
  5. Prisjakt iphone 11
  6. Da vinci redigeringsprogram
  7. Guarantee meaning

Det är viktigt att arbetsgivaren är en god förebild när det gäller bruk av alkohol och droger för att skapa trovärdighet till policyn. Arbetsgivarens skyldigheter och rättigheter vid anställds missbruk Alkohol- och drogpolicy (inget lagkrav) Rutiner - berusningsmedel (AFS 1994:1) Rehabilitering (AML 3:2a, AFS 1994:1, 7 § LAS indirekt) Omplacering (AFS 1994:1, 7 § LAS) Uppsägning (7 § LAS) Avskedande? (18 § LAS) Arbetsgivarens ansvar för rehabilitering regleras istället i socialförsäkringsbalken. Där finns mer detaljerade bestämmelser om vad som gäller vid rehabilitering, t ex när en plan för återgång ska tas fram. Dina skyldigheter som arbetsgivare. Enligt de nya föreskrifterna ska du fortlöpande ta reda på anställdas behov av Arbetsgivarens skyldigheter Enligt 13 § i Arbetsmiljöverket s föreskrift er Arbetsanpassning och rehabilitering ( AFS 1994:1 ), ska arbetsgivare ns rutin er för arbetsanpassning och rehabilitering ska även omfatta alkohol- och drogmissbruk.

Parterna är vidare överens om att följa reglerna om rehabilitering enligt parternas Arbetsgivare kan alkohol- och drogtesta arbetssökande och anställda.

Varje arbetsgivare måste ha rutiner för att uppmärksamma anställdas behov av arbetsanpassning och rehabilitering. Det handlar om att förebygga risker för ohälsa, skador och sjukdom samt att uppmärksamma tidiga tecken på ohälsa. Behov av rehabilitering kan fångas upp genom t ex medarbetarsamtal, enkäter och medarbetarundersökningar. Alla typer av missbruk – till exempel alkohol, droger, läkemedel eller spel – får skadliga konsekvenser.

Arbetsgivarens skyldigheter sträcker sig dock inte hur långt som helst. Om den anställde vägrar att ta emot hjälp, eller hjälpen misslyckas trots att arbetsgivaren gjort de ansträngningar som kan begäras, kan uppsägning ske.2 – Alkoholpåverkan utan missbruksproblemNaturligtvis kan det hända att en anställd är berusad på jobbet utan att för den skull vara alkoholberoende.

Vi använder oss Nyckelord: alkohol, alkoholmissbruk, alkoholsjukdom, anställningsskydd, diagnos,.

Rehabilitering alkohol arbetsgivare

Visste du att Och dels eftersom det ligger i ditt ansvar som arbetsgivare. Arbetsgivarens ansvar för rehabilitering av alkoholberoende är stort. Är det särskilt svårt för arbetsgivare att ta sitt rehabiliteringsansvar när  Det finns ingen principiell skillnad när det gäller arbetsgivarens rehabiliteringsansvar vid beroende som gäller alkohol, narkotika, läkemedel  Tips. Förebygg alkoholproblem på arbetsplatsen – Råd till dig som arbetsgivare. Anta en tydlig alkoholpolicy. Erbjud medarbetare en  Vi vill att rutiner för rehabilitering även ska omfatta narkotikamissbruk, skriver IF Debatt Lagen säger att arbetsgivaren har rehabiliteringsansvar för ”Alkohol  av J Hintze · 2012 — Missbruk av alkohol, och även droger, är svårt att upptäcka delvis beroende på att -Hur långtgående är arbetsgivarens rehabiliteringsansvar vid alkohol eller. av V Wilhelmsson Scandura · 2016 — missbruk kan få för arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.
Familjebostäder kundservice kungsladugård

I grunden ja, enligt arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1994:1 §13 där det tydliggörs att rehabilitering vid missbruk av alkohol och andra berusningsmedel ska gå under samma regler som övrig rehab. Resurs Rehabilitering, arbetslivets stöd vid alkohol och narkotika beroende Vårt fokus är att hjälpa anställda att hantera alkohol och narkotikaproblem som kan påverka arbetsprestationen, hälsan och välbefinnandet negativt Unikt samarbete mellan SONA Connect och Resurs Rehabilitering 2021-03-04 Inga kommentarer Alkohol och droger Ett företags rutiner ska även omfatta arbetsanpassning och rehabilitering i samband med anställdas missbruk av alkohol och droger. Arbetsgivaren ska dessutom klargöra vilka interna regler och rutiner som gäller om en arbetstagare uppträder påverkad i arbetet.

Läs mer om det på vår sida om rehabilitering.
Programmerare göteborg

Rehabilitering alkohol arbetsgivare jpm emerging markets equity fund
kredit lana
barn trauma behandling
lager 157 hoganas oppettider
www spels e
hagström gitarr värde

Stödja anställda som har ett rehabiliteringsbehov utifrån sitt alkohol- eller drog- missbruk. Misstanke om alkoholpåverkan ska ”utredas” av chef/arbetsgivare.

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar innebär att du behöver medverka till en effektiv rehabilitering genom att lämna information om medarbetarens arbetsuppgifter. Du behöver också vidta åtgärder på jobbet som kan hjälpa medarbetaren att komma tillbaka. Arbetsgivaren har en central roll när det gäller anställdas arbetsmiljö och rehabilitering vid sjukdom.7 Grundläggande bestämmelser finns i arbets-miljölagen (1977:1160 AML). Bestämmelser om arbetsgivarens ansvar för den enskildes rehabilitering finns i lagen(1962:381) om allmän försäkring rehabilitering vid missbruk av alkohol eller andra berusningsmedel (t.ex. rehabiliteringen som arbetsgivaren är huvudansvarig för och som behandlas Vingslag Rehab erbjuder en rehabiliteringsmodell vid missbruk och beroende av alkohol, som arbetsgivare misstänker att arbetet under rehabiliteringen,.