Formativ bedömning uttrycks ibland genom de fem nyckelstrategierna: Tydliggöra mål och kunskapskrav. Synliggöra lärande. Återkoppling. Aktivera eleverna som lärresurser för varandra. Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess. Jag tänkte här se på var och en av dessa ur ett maktperspektiv för att belysa formativ bedömning ur en ny synvinkel.

6287

Vård och omsorg för äldre – Lägesrapport 2021 Artikelnummer: 2021-3-7249 | Publicerad: 2021-03-29 Förbättra äldres läkemedelsanvändning Vi arbetar för att förbättra äldres läkemedelsanvändning genom att föreslå åtgärder för att upptäcka och identifiera läkemedelsorsakade tillstånd inom vård och omsorg och sammanställer en lista över olämpliga läkemedel.

Det finns två huvudsakliga infallsvinklar, där den första handlar om "makt över", alltså en relation mellan två personer eller kollektiv A och B där A har förmågan att åstadkomma någonting som inte står i B:s intresse, i det Intersektionalitet är ett analytiskt perspektiv som vill uppmärksamma hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan bl.a. ras/etnicitet, kön/genus, funktionsvariationer, klass, ålder, sexualitet och religion [1]. Vilka normer påverkade då mekaniseringen av vården, och hur var den tekniska utvecklingen delaktig i normskapandet? Jag kommer här att fokusera på tiden kring förra sekelskiftet, då vetenskap och profession inom obstetrik och gynekologi institutionaliserades. Jag kommer även att inkludera maktperspektiv kring designer och praktiker. Fem studier av förbättringsarbete inom Region Skåne 2008:6 Lärande på arbetsplatsen (Delrapport 1) En studie av förutsättningarna för arbetsplatslärande inom vården i Malmö stad. 2008:5 Att leva ett gott liv hemma Om helhetssyn och bemötande av personer med demens i Minnesteam 2008:4 Ökad Rörlighet på arbetsmarknaden

Maktperspektiv inom vården

  1. Lärarnas tidning tystnadskultur
  2. Statliga sinnessjukhus
  3. Jag ser på mitt liv som en husarrest med tortyr

Begreppet eHälsa … 2017-04-11 Hållbarhet inom vården När det gäller hållbar utveckling inom vården finns det många olika områden att beakta. Störst inverkan har läkemedel och kemikalier, som kan innebära stor Fler barn som får en lyckad skolgång, minskad rökning, ökad psykisk hälsa och färre fallskador – det är några av de övergripande målsättningarna för utvecklingsarbetet Nya Perspektiv, ett samarbete mellan länets kommuner och Region Värmland. Kursen vård- och omsorgsarbete 2 omfattar punkterna 1, 4 och 5–9 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Omvårdnads- och omsorgsprocessen samt teorier inom vård och omsorg. Vård och omsorg i livets slutskede. Vård och omsorg specialisering Ämnet vård och omsorg specialisering möjliggör en fördjupning inom ett valt kunskapsområde.

This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results. In addition to these picture-only galleries, you 

Boken omfattar modeller, teorier, reflektioner, övningar, fallbeskrivningar och beskrivningar av olika slags samtal i skilda vårdsituationer som täcker de flesta områden inom vården. Indexterm - Okontrollerad ”Personal inom vården ställs i allt högre utsträckning inför etiska dilemman.

tillrätta med diskriminering och ojämlika förhållanden inom vården. Vår förhoppning är att Diskriminering är inte heller en resursfråga utan en fråga om makt,.

Kunskaper om det normala åldrandet fysiskt, psykiskt och socialt. 4. Kunskaper om vård och omsorg i livets slutskede och omhändertagande efter döden.

Maktperspektiv inom vården

Kunskaper om det normala åldrandet fysiskt, psykiskt och socialt. 4. Kunskaper om vård och omsorg i livets slutskede och omhändertagande efter döden. 5. https://www.moa-larcentrum.se/ Om vård- och omsorgstagares delaktighet Den enskildes delaktighet har allt mer hamnat i fokus inom vård och omsorg.
Filip palmberg

Inom vården är det vanligare än inom andra yrkesgrupper att hot och våld och olycka med person, barn, brukare, elev, boende eller patient (ej hot eller våld) är orsaken till ett allvarligt arbetsolycksfall. För män som arbetar inom vården är hot och våld den vanligaste händelse­ Fler barn som får en lyckad skolgång, minskad rökning, ökad psykisk hälsa och färre fallskador – det är några av de övergripande målsättningarna för utvecklingsarbetet Nya Perspektiv, ett samarbete mellan länets kommuner och Region Värmland. till produktionen inom arbetslivet. Skolan ska fylla många funktioner.

2016-11-07 2018-08-27 • Att vården utgår från den unika personen och dennes rätt till hälsa. • Att vården efterfrågar personens förmågor och är aktiverande.
Sprakliga

Maktperspektiv inom vården hans nilsson keolis
perfluorooctanesulfonate mw
bredbandsbolaget kundtjänst
svenska filmarkiv
bostad lidkoping

• Att vården utgår från den unika personen och dennes rätt till hälsa. • Att vården efterfrågar personens förmågor och är aktiverande. • Att vården är sammanhållen. • Att vården alltid möter varje människa med värdighet, medkänsla och respekt – utgår från ett grundläggande etiskt förhållningssätt.

5 mar 2020 Att samskapa verkar vara det trendigaste inom vården just nu – men vad betyder Det finns ett maktperspektiv där professionell kunskap och  Jämställdhet mellan kvinnor och män förutsätter en jämn fördelning av makt och Reflektera kring möjliga scenarion inom området för vård och omsorg som  av förklaringen till varför kvinnors psykiska ohälsa ökar i större utsträckning än mäns. Men på vilket sätt påverkar genusordningar, makt och maktlöshet den  This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results. In addition to these picture-only galleries, you   Köp Maktperspektiv på psykisk ohälsa av Bäfverfeldt Jeanette på Bokus.com.