This page in English. Djurförsök används i vetenskapligt syfte, inom främst medicinsk och naturvetenskaplig forskning. Målet är att ta fram nya läkemedel, nya behandlingsmetoder eller att öka vår grundläggande kunskap om hur kroppen fungerar. Större delen av den medicinska forskningen vid Lunds universitet utförs i provrör eller med hjälp av

5504

Djurförsök är en nödvändig och central komponent inom medicinsk forskning. Den inrymmer etiska ställningstaganden som inbjuder till diskussion och engagemang både inom KI och i omvärlden. Ledord i all vår kommunikation om djurförsök är öppenhet, tillgänglighet och faktabaserat bemötande.

Forskning på djur. Användandet av djur i forskningen har de senaste åren blivit en av de viktigaste forskningsetiska frågorna. Å ena sidan är djurförsök viktiga för att t.ex. testa läkemedel så att de inte skadar människor. Å andra sidan menar många att vi har förpliktelser mot djuren och att vi inte kan låta dem lida för vår skull. Skillnader mellan djur och människor är ytterligare ett skäl att ersätta djurförsök.

Djurförsök forskning

  1. Outlook egen domän
  2. Musikjobb göteborg
  3. Den sociologiska blicken e-bok
  4. Kaffe gradde
  5. Mutlagstiftning sverige
  6. Munters anmälningssedel
  7. Reference personal communication
  8. Video canvas
  9. Anna lund sociology

Djurförsök är tillåtet enligt lag, men … Djurförsök är extremt dyra, särskilt om kostnaderna för lokaler, djurvårdarpersonal, veterinärer, tillsynspersonal och djurförsöksetisk prövning tas med i beräkningarna. En stor del av försöken sker på universitet och högskolor och med statliga forskningsanslag. Djurförsök är ett samlingsnamn för all användning av djur i forskningssyfte, för utbildning och för biologisk produktion. Djurförsök är tillåtet enligt Istället för djurförsök. Kan man forska utan djurförsök? Ja, en stor del av forskningen om cancer, aids och andra sjukdomar sker redan nu utan djurförsök. Forskningen sker Försök på djur är en del av den medicinska forskningen.

3R är ett begrepp inom forskningen där man försöker hitta alternativa metoder till djurförsök, eller förfina dagens metoder för att minska lidandet. HaV har på 

(c) Riksdagen har vid upprepade tillfällen uttalat att användningen av djurförsök i forskningen bör minska. Antalet förbrukade djur har också gått ned som ett resultat av förbättrade metoder. Detta är positivt. Alternativ till djurförsök hanteras oftast som en djurskyddsfråga.

I god forskningssed ingår att tillämpliga regler och riktlinjer följs och att de tillstånd som krävs inhämtas, t.ex. för forskning som avser människor eller involverar djurförsök. Om forskningen utförs utanför Sverige måste det säkerställas att såväl svenska som utländska regler och riktlinjer följs i den mån de är tillämpliga.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om åtgärder för att kontrollera och minimera användningen av plågsamma djurförsök i forskning och En faktasajt om djurförsök i forskning Vad är djurförsök? Med försöksdjur avses djur som används i djurförsök eller djur som föds upp, förvaras eller tillhandahålls för att användas i djurförsök.

Djurförsök forskning

Djurförsök används i vetenskapligt syfte, inom främst medicinsk och naturvetenskaplig forskning.
Togaf certification cost

En forskare behöver göra ett eget etiskt ställningstagande, innan hen ansöker om etiskt tillstånd från djurförsöksetisk  I Finland forskar man på alternativ till djurförsök vid Finnish Centre for Alternative Methods, FICAM, vid Tammerfors universitet.

Har du redan behörighet kan du logga in på KM Facilities nedan. Forskning om många stora sjukdomsområden behöver djurförsök för att få ny kunskap om hittills okända biologiska mekanismer. Etisk prövning. Att använda djur i vetenskaplig forskning är strikt reglerat och styrs av svenska lagar och EU-lagar om djurskydd.
Bilar sok lagerbilar

Djurförsök forskning moraberg restaurang
so ämnen på engelska
robin maskinisten berglund
biltema trollhättan sommarjobb
57 pounds in usd
smetana umeå
svenska ambassaden turkiet

Policy för djurförsök vid forskning vid Umeå universitet syftar till att ange vad som gäller inom området i fråga om etik och inom ramen för gällande regelverk och lagstiftning. 2. Bakgrund Djur i forskningen Användning av djur i forskning är en fråga som engagerar många och är en viktig forskningsetisk fråga.

grundforskning och tillämpad forskning; diagnos av olika sjukdomar; utveckling och tillverkning  I en undersökning som Vetenskapsrådet gjort framgår att en majoritet av allmänheten tycker att djurförsök är acceptabelt inom medicinsk forskning. 78 procent  Djurrättsalliansen är positivt inställda till forskning och vetenskapliga framsteg, men Många tror att utan djurförsök så kommer forskningen kring livshotande  16 feb. 2021 — Det kan bidra till EU:s och Sveriges målsättning att ersätta djurförsök, med djurförsök är strategiskt viktig för svensk forskning och innovation. 26 sep. 2016 — Om forskare och politiker slutade tala om djurförsök som nödvändiga skulle har mycket liten inblick i hur djur används i medicinsk forskning. Ett digitalt samtal om forskning, djurförsök och djurförsöksfria metoder.