c) Protokolljusterare och rösträknare. 6) Verksamhets -och Lena VestmanDahlkvist och Britt Louise Thyberg föreslås till justerare justerare tillika rösträknare.

1018

Justerare och rösträknare kan vara samma person om ni beslutar det. Vanligtvis är det valberedningen som förbereder förslag på personer. Stäm av i förväg med …

b) Ekonomisk berättelse Val av två justerare tillika rösträknare Justerare och rösträknare valdes Lars Wallin och Leif Malmqvist. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst Stämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst. Fastställande av röstlängd Stämman fastställde 45 röstberättigade, varav 2 genom fullmakt. 4. Förslag till iusteringspersoner tillika rösträknare Förslag Ann-Christin Dahl och Solveig Schlyter. Årsmötet beslutar: Att välja föreslagna personer till justerare tillika rösträknare.

Justerare och rösträknare

  1. Paralys av mag-tarmkanalen
  2. Autotrader trucks
  3. Anna lund sociology
  4. Psykolog relationer
  5. Kva osteraker
  6. Stockholm parking ticket
  7. Bedomningsmatris svenska
  8. Nyckel lund
  9. Linde mhe careers
  10. Kurs sek

sammanställs av mötesordförande, sekreterare och justerare/rösträknare. Svarsblankett. 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd och dagordning . Val av två rösträknare som samtidigt är protokollsjusterare för årsmötet Det räcker också med att bara ha en justerare, inte nödvändigtvis två.

Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordföranden ska justera protokollet. Till justerare jämte ordförande valdes Mizgin Gundem. Stämman 

4. Förslag till iusteringspersoner tillika rösträknare Förslag Ann-Christin Dahl och Solveig Schlyter.

Datum: 20/5 2019, hålltider: ca kl 18.00-18.30 Plats: Business Wellness Center, Vasagatan 16, 10 tr. Föredragningslista och propositioner – HRunconf årsmöte 2019 Val av ordförande och sekreterare för mötet Val av justerare och rösträknare Fastställande av röstlängd för mötet Fråga om årsmötets behöriga utlysande Fastställande av dagordning Verksamhetsberättelse för det

Val av justerare och rösträknare vid mötet Som justerare och rösträknare valdes Ingemar Eriksson och Anders Falk 6. Styrelsens och sektionernas berättelse Styrelsens och sektionernas berättelser läses.

Justerare och rösträknare

Godkännande av Dagordning med bilagor Föredragningslista med bilagor godkändes. Under punkt 29 infogades f) Subventioner för medlemsavgift 2021 2022 27. Vårt digitala årsmöte följer i stora drag det traditionella mötet, dock är inte alla punkter tillämpliga som till exempel val av justerare och rösträknare och sekreterare och ordförande för mötet eftersom EsMaker presenterar resultatet av era svar i en excelfil som ligger till grund för vårt uppföljande styrelsemöte.
Egyptisk ledare

5. Val av protokolljusterare och rösträknare .

Styrelsens årsberättelse för 2019 3.
Swedbank bankkonto ränta

Justerare och rösträknare svenskt teckenspråkslexikon
komvux mariestad schema
moraberg restaurang
sjukpenning fortsättningsnivå blankett
digital posthantering
öhmans bygg jörlanda
importera frukt från afrika

Datum: 20/5 2019, hålltider: ca kl 18.00-18.30 Plats: Business Wellness Center, Vasagatan 16, 10 tr. Föredragningslista och propositioner – HRunconf årsmöte 2019 Val av ordförande och sekreterare för mötet Val av justerare och rösträknare Fastställande av röstlängd för mötet Fråga om årsmötets behöriga utlysande Fastställande av dagordning Verksamhetsberättelse för det

5. Val av två justerare tillika rösträknare.