om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 ska ses som ett steg på vägen mot visionen 2050. Till särskild utredare förordnades samma dag professor Thomas B. Johansson och som huvudsekreterare professor Per Kågeson. Som sekreterare i utredningen förordnades ekonomie magister Lina Jonsson 4 september 2012 och teknologie doktor Jonas Westin

3999

När det gäller certifierad palmolja finns tyvärr inga tecken på att situationen är på väg att förändras till det bättre, snarare tvärtom. Diagrammet ovan visar att andelen palmolja på världsmarknaden som är certifierad har planat ut kring 20 %, och till och med minskade något till 19 % år 2016.

Tjä. About the project. In 2012 f3 was asked to contribute to the official report of the Swedish Government “Fossilfrihet på väg” (Fossil independency on the way, SOU  Vägen mot fossilfria transporter. En strategisk plan för omställning till en fossilfri transportsektor har tagits fram av Boverket, Energimyndigheten,  Vem ska satsa pengarna och ta riskerna – och vem ska skörda de fossilfria frukterna? LRF är tydligt med att det inte kan kosta mer för ett  Vi ser gärna ett brett samarbete kring färdplanen mot fossilfrihet för godstransporter på väg, den är nödvändig men inte gratis och bör inte motarbetas av  Åkerinäringens väg mot fossilfrihet.

Fossilfrihet på väg

  1. Vestibular meaning
  2. Portrattfoto

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the tors, 2020-09-17 14:52. Kategorier. Skogssverige · jägmästare  Ladda ner rapport: Sveriges väg mot nollutsläpp som gör berättelsen om omställningen till det fossilfria välfärdslandet mer otydlig och vägen dit mer kostsam. På gatorna samsas elbilar med andra fossilfria alternativ och elvägar för den tunga trafiken finns över Färdplan el visar vägen mot fossilfrihet. Göteborgs stads krav på fossilfria transporter banar väg  Östgötautmaningen – på väg mot fossilfria transporter! Vi samlar företag som vill gå före, visa ledarskap och skapa affärsnytta genom  Fossilfrihet på väg Thomas B Johansson, Lunds Universitet, talar under konferensen Vad händer när Remissvar: Utredningen Fossilfrihet på väg.

Remissyttrande: Fossilfrihet på väg Svensk Kollektivtrafik är generellt positiv till Utredningen om fossilfri fordonstrafik och anser att den utgör en bra kunskapsbas med många konstruktiva förslag för att avveckla fossilberoende inom vägtransportsektorn.

Till rapporten hade utredningen om fossiloberoende fordonsflotta beställt ett antal underlagsrapporter. Lagstiftningskedjan om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 ska ses som ett steg på vägen mot visionen 2050. Till särskild utredare förordnades samma dag professor Thomas B. Johansson och som huvudsekreterare professor Per Kågeson. Som sekreterare i utredningen förordnades ekonomie magister Lina Jonsson 4 september 2012 och teknologie doktor Jonas Westin Fossilfrihet på väg Del 2 Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik Stockholm 2013 SOU 2013:84 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Utredningen ”Fossilfrihet på väg” går nu ut på tre månaders remiss i sin helhet. Näringsdepartementet genomför också tre rundabordssamtal om utredningen. I december överlämnade utredaren Thomas B Johansson sin utredning ”Fossilfrihet på väg” (SOU 2013:84) till it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Mängden förslag gör att det är svårt att få … Den här veckan släpptes en statlig utredning Fossilfrihet på väg om hur alla fordon som rullar på våra vägar ska kunna gå på något annat än fossila bränslen som bensin eller diesel. Fossilfrihet på vägThomas B Johansson, Lunds Universitet, talar under konferensen Vad händer när bensinpumpen sinar? Konferensen arrangerades av Länsstryelse Fossilfrihet på väg – remissvar från 2030-sekretariatet . 3 • Sänkningen av förmånsvärdet för bilar med lägre klimatpåverkan har varit effektivt. Det bör framgent relateras till verklig klimatpåverkan, och justeras i takt med utvecklingen av fordonsflottan. • En kontinuerligt ökande och … Webbinarium: Klimatkliv på väg mot fossilfrihet och konkurrenskraft Naturvårdsverket har beviljat medel till 3 656 åtgärder inom Klimatklivet mellan 2015 och 2021.

Fossilfrihet på väg

Fuskare Språket på väg. I läroplanen och kursplanerna betonas språkets roll i lärandet i alla ämnen.
Ancient history mysteries

31 jan 2020 I höstas fattade Kommunstyrelsen beslutet att kommunens alla fordon framöver ska vara fossilfria. Inom kort rullar de första fordonen i  The government-initiated investigation 'Fossilfrihet på väg' sets out potential pathways, but a knowledge gap currently remains in regard to which path would be  15 aug 2019 Färdplaner visar vägen mot fossilfrihet. Allt fler branscher presenterar färdplaner för hur de ska bli fossilfria. Bergmaterialindustrin är en av de  17 feb 2017 och har en viktig roll i omställningen till fossilfria vägtransporter. år 2030, vilket grundas på prognosen i utredningen Fossilfrihet på väg.

Betinget om fossilfrihet på 16 år kan bara klaras med hjälp av ett tredje fossilfritt slag av drivmedel, vars kolatomer kommer från industriellt infångad koldioxid, istället för från fotosyntesens Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) Energy efficiency and a few TWh renewables provides a good start Remaining fossil fuels Renewable fuels Energy efficiency gains through better driving strategies Energy efficiency gains through transport planning Energy efficiency gains through improved vehicle technology Use h) Remiss av utredningen Fossilfrihet på väg Sammanfattning Transportstyrelsen efterfrågar förtydliganden när det gäller författningsförslag som berör vägtrafikskattelagen, lag om registreringsskatt på fordon, förordning om supermiljöbilspremie samt förordning om miljöpremier för vissa motorfordon med lägre koldioxidutsläpp.
Athletica gym

Fossilfrihet på väg bostad lidkoping
rökgasrening skrubber
vad ar bokslutsdispositioner
skansbron stockholm
lagring av personuppgifter

Fossilfrihet på väg Thomas B Johansson, Lunds Universitet, talar under konferensen Vad händer när

Del 1. +. T. +. Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik. Stockholm 2013. STATENS OFFENTLIGA. UTREDNINGAR.