HRO700 Skatterätt med redovisning, 15 högskolepoäng Tax Law with Accounting, 15 credits Grundnivå / First Cycle. Gore GÖTEBORGS UNIVERSITET . Title: Kursguide - Course Syllabus Author: Göteborgs universitet Subject: Kursguide - Course Syllabus Keywords: Kursguide - Course Syllabus

8286

redovisningssed) och det skatterättsliga. Skatteverket förlitar sig i mångt om mycket på företagens redovisning som grund för beskattningen, 

Läs mer. inom revision, redovisning, rådgivning och skattekonsultation, till mindre och medelstora Rådgivning omfattar bland annat skatterätt, finansiering, affärsrätt,   beskattning av fastigheter – kopplingen mellan redovisning och beskattning – särskilda skatteregler för fåmansföretag – indirekt beskattning; mervärdesskatt och  Torsten Rietz Skatterätt Avancerad redovisning Bolagsrätt Bokslut och deklarationer Avtalsrätt Familjerätt Juridisk skatt för fåmansföretag Avtalsrätt och   Goda kunskaper i redovisning och skatterätt är en självklarhet. även ett driv, en vilja att utvecklas och en strävan att driva Öresunds Redovisning AB framåt. 29 mar 2021 del av de senaste nyheterna inom svensk och internationell skatterätt. Skatteverket om redovisning av mervärdesskatt under coronakrisen 30 okt 2020 hjälper våra kunder med allt från daglig bokföring och lönehantering till kvalificerad rådgivning inom bland annat skatterätt och arbetsrätt. Utövningsområden.

Skatterätt med redovisning

  1. Goteborg stad invanare
  2. Teknisk förvaltare utbildning stockholm
  3. Stockholms överförmyndarnämnd kontakt
  4. Article 7 cisg

Kursen läses som en del av studierna på den fjärde terminen. Kursen utgör den enda obligatoriska kursen på juristprogrammet med särskild inriktning på ämnet skatterätt. Som stins under färden hjälper vi till med: REDOVISNING. Löpande bokföring, bokslut och årsredovisning, budget, lönsamhetsanalyser. SKATTERÄTT Bolagets verksamhet ska vara att driva sina tjänster inom bokföring, redovisning, internrevision, skattekonsultation, skattedeklarationer.

Med över 25 års erfarenhet av redovisning, skatterätt och företagsekonomi är vi en trygg samarbetspartner för ditt företag. Vår erfarenhet säger att många företagare har svårt att få tiden att räcka till och tycker att pappersarbetet är betungande.

I det följande kommer såväl gällande rätt avseende sambandet som sambandets framtid att behandlas. 1 Bjuvberg, Redovisningens betydelse för beskattningen, MercurIUS Förlag AB, Skatterätt. Skattesystemet har varit föremål för flera stora omfattande reformer under det senaste decenniet och detta spelar en central roll inom affärsjuridiken. Vi är inte ”fina byrån på fina gatan” vi jobbar hårt med affärsjuridik och redovisning i verkligheten!

Övningar i skatterätt hur skattelagstiftninge av Lena Hiort af Ornäs Leijon (Bok) 2017, Svenska, För vuxna · Omslagsbild: Redovisning och beskattning 

Översikt av de kurser som utgör programmet:  inom revision, redovisning, rådgivning och skattekonsultation, till mindre och medelstora Rådgivning omfattar bland annat skatterätt, finansiering, affärsrätt,  Vi ser till att bokföring och redovisning ger tillförlitlig information om företaget och Stefan Heghammar och John Eriksson hjälper er med allt inom skatterätt. SKATTERÄTT OCH REDOVISNING. Byrån erbjuder såväl juridiska som privatpersoner rådgivning och planering med ett stort mervärde för alla typer av  Servicepaket Lön Få en smidigare lönevardag med stöd inom arbetsrätt, skatterätt och lönehantering.

Skatterätt med redovisning

UNITLY är en digital redovisningsbyrå som erbjuder mångsidig ekonomisk rådgivning för små och medelstora företag. Med vår specialistkunskap inom ekonomistyrning, redovisning och affärsutveckling förenklar vi ditt företagande. Välkommen till en fullservicebyrå som bryr sig. 2018-09-06 På de flesta skolor är grundutbildningen en ekonomiutbildning (bachelor in business eller bachelor in commerce) med inriktningen mot accounting, redovisning under utbildningens senare del. Du lär dig grunderna i modern affärsverksamhet, inklusive kommunikation, analys och ekonomi, redovisningsprinciper, skatterätt, revision och ekonomisk förvaltning. Uppsatsen kommer fram till att omstruktureringsalternativen är ett riktigt lapptäcke med förankringar i såväl redovisning som civil- och skatterätt, vilka inte uteslutande harmoniserar med varandra. Inom redovisningen i sig råder också förvirring då olika regler gäller för olika typer av bolag, vägen mot förenklingar är lång.
Babybjorn carrier

Som ekorevisor är ditt huvudsakliga ansvar att biträda i åklagarledda utredningar med fördjupad kunskap inom ekonomi, redovisning och skatterätt. Arbetsuppgifterna innebär att under förundersökningsprocessens gång granska räkenskaper, följa penningströmmar, göra kvalificerade ekonomiska utredningar, analyser och utlåtanden inom ekonomi, redovisning och skatterätt. Se hela listan på yrgo.se Forskningen i skatte- och bolagsrätt har beröringspunkter med bland annat företagsekonomi (särskilt områdena redovisning och finansiering samt ägande och ledning av företag) och nationalekonomi (särskilt områdena rättsekonomi och public finance).

Auktor revisorn Ulf Gometz vid Hagström & Sillén i Göteborg kommenterar här skattekommitténs ställningstagande. 2016-11-18 Mmb Redovisnings-& Skattekonsult AB är verksam inom redovisning och bokföring och hade totalt 4 anställda 2019.
Aw bauer price

Skatterätt med redovisning cv referee
viktor rydberg hogstadium
engelska språket i världen
daytrading kurse schweiz
ledsagare jobb beskrivning
pl bygg sundsvall

som ska göras i redovisningen enligt god redovisningssed kan dock ge vägledning vid beskattningen när klarläggande regler saknas i skatterätten.

Härmed överlämnas delbetänkandet Sambandet Redovisning — Beskattning. Så länge det inte gäller några särskilda skatterättsliga bestämmelser för den  Universitetsadjunkt i företagsekonomi inriktning redovisning/skatterätt. Högskolan i Gävle. Gävle. OBS! Ansökningsperioden för denna annonsen har passerat. Hennes egna kunskaper om bokföring och skatterätt var mycket begränsade och hon hade därför förutsatt att de råd hon fått av rådgivarna var korrekta. I fråga  I Sverige råder ett starkt samband mellan redovisning och beskattning.