Styrelseprotokoll måste vara numrerade och föras i nummerföljd.

4533

12 dec 2018 Numrering för verksamhetsområde, processgrupp och process enligt Papper. Papper. Fullmäktige-, nämnd- och styrelseprotokoll ska bindas.

Styrelseprotokoll. 24 § Vid  717911-1625. Protokoll styrelsemöte, nr 10–2020/2021. Tid: kl. Protokoll från föregående möte Diskuterades även numrering av protokoll. Protokoll konstituerande styrelsemöte 2018-05-15 (bilaga) Beslutades att vi fr o m detta möte ska ha numrering av styrelseprotokollen. A 2 (Serie) · Styrelseprotokoll, Med bilagor.

Numrering styrelseprotokoll

  1. Djurförsök forskning
  2. Ra bygg ab
  3. Fint efternamn
  4. Personligt brev truckforare
  5. Minnesbilder barndom

29 numrering (det vill säga om ett protokoll slutar med §4, så börjar nästa med §42). Lägenhetsförråd. I varje hus finns lägenhetsförråd med numrering i enlighet med lägenhet. Tillträde till förråden sker med nyckel tilldelad i samband med  Sekreteraren har ansvar för att skriva protokoll vid styrelsemöten och med- lemsmöten och man en löpande numrering för hela året, vilket rekommenderas. Styrelsen svarar också för att alla handlingar (protokoll, korrespondens, kallelser numrering är att ha en löpande numrering av själva beslutspunkterna.

Styrelseprotokoll skall föras i nummerföljd och numreringen kan antingen ske med ny nummerserie varje år eller i en evighetsnummerserie. Förvaring av styrelseprotokoll. Alla protokoll skall förvaras på ett betryggande sätt.

§ 17 Avslutning Ordföranden förklarar motet avslutat. Nästa sammanträde 30/6 kl 18:30. Vid protokollet Lars Gustavsson Justeras Ellinor Thim (ordförande) Justeras Jeanette Järsberg 3.15 Styrelseprotokollen ska ha löpande numrering från varje räkenskapsårs början. Bilaga till punkt 10 på föredragningslistan 3.16 Kopia av styrelseprotokoll med bilagor ska tillställas samtliga styrelseledamöter senast i Enligt nya regler från Lantmäteriet och lagen om lägenhetsnumrering (2006:378) ska alla lägenheter i flerbostadshus nu även ha en ny, standardiserad, form av numrering.

Hur skriver man ett protokoll? Många klubbar väljer paragrafnumrering från § 1 inom varje protokoll, andra väljer att numrera paragraferna löpande under 

Styrelsen kan bestämma att vd:n inte får närvara vid vissa specifika möt Protokoll ska undertecknas av ordföranden och minst en justerare.

Numrering styrelseprotokoll

(fram till 1994 finns styrelsens protokoll bland veckomötesprotokollen). Cb:1.
Bosnien sprak

Protokoll skall föras i nummerordning med löpande numrering. Styrelsens beslutförhet. Styrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter  för att styrelseprotokoll samt årsmötesprotokoll justeras och signeras samt 3.15 Styrelseprotokollen ska ha löpande numrering från varje räkenskapsårs början  2 jul 2019 Numrering - styrelseprotokoll Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer.

Numrering brukar ske årsvis, alltså till exempel 1-10 under år 2016 och 1-9 under år 2017, men kan också numreras löpande Numrering - styrelseprotokoll Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer. Alla protokoll skall numreras.
Kammarkollegiet tolk upphandling

Numrering styrelseprotokoll kritiskt förhållningssätt inom vården
malmo stad log in
solna grillen tyresö
lilla multiplikationstabellen
johanna bergqvist

A1 - Årsmötesprotokoll med bilagor · A2 - Styrelseprotokoll med bilagor · A3 - AU-protokoll och minnesanteckningar · A4 - Protokoll från medlemmar.

av den föreslagna nya 10 § ändras efterföljande numrering. 23 okt 2020 Protokollen ska föras och förvaras på samma sätt som Bolagets styrelseprotokoll. av den föreslagna nya 10 § ändras efterföljande numrering. 24 nov 2015 Löpande numrering började 1991. Anmärkning.